Mitsubishi Pajero NA to NG 1983-1991 (Leaf Rear)

Mitsubishi Pajero NF to NG 1988-1991 (Coil Rear)

Mitsubishi Pajero NH to NJ 1991-1996 (Leaf Rear)

Mitsubishi Pajero NH to NL 1991-2000 (Coil Rear)

Mitsubishi Pajero NM to NP 2000 on